Sitemap

Back in Business

11-11-2012  t/m 05-01-2013
Marieke De Jong en Herman van Ingelgem exposeren van 11 november tot 6 januari in P.ART. Marieke de Jong toont een enorme architectonische in-situ-installatie waaraan Herman van Ingelgem een vijftal maquettes van bedrijfshallen, gepresenteerd op schragen-tafeltjes en twee groepen van door hem verzamenlde objecten die hij relateert aan aspecten van bedrijvigheid en ondernemingslust alswel aan het reiken naar het 'sublieme' heeft toegevoegd. De architectuur en de context van bedrijvenpark Marslanden is het uitgangspunt. Hun ruimtelijke dialoog onderzoekt het spanningsveld tussen de praktische doelgerichtheid vanuit economisch perspectief en de ogenschijnlijk grenzeloze vrijheid die deze plek uitstraalt. Op een poëtische manier evoceert het een alternatieve invulling van mogelijkheden en verwachtingen. 

NIEUW
In de projectieruimte is vanaf 11 november permanent Modern Times, een videoprogramma van Cinema Zuid te zien.

Modern Times episode 1: Knots and Networks

Modern Times: episode 1 t/m 6
Een tweemaandelijks film- en videoprogramma met éénminuutfilms over de zegeningen van de moderne tijd en haar schitterende valkuilen. 
1 november 2012 t/m 1 september 2013: door heel Nederland.

Cinema Zuid brengt een zesdelig programma met films uit van slechts één minuut lengte, die bijeen zijn gebracht zijn rondom het overkoepelende thema ‘Modern Times’ – vernoemd naar de beroemde film van Charlie Chaplin uit 1936. Ieder programma duurt ca. 30 minuten en is samengesteld uit uniek historisch Polygoonmateriaal, films uit het archief van The One Minutes, en nieuw, in opdracht geproduceerd werk van bekende en minder bekende kunstenaars. 

Modern Times. Hoe gaan we om met dat glibberige begrip moderniteit? Hoe kijken we tegen het fenomeen snelheid aan en haar stiefzusje traagheid? Hoe zeer is ons leven verknoopt met alles maar hoe ver zijn we tegelijkertijd ook van alles verwijderd? Hoe diep zit het verlangen naar altijd maar meer, groter, mooier, beter? 

‘Modern Times – episode 1: Knots and Networks’ (november en december 2012) gaat over knopen en netwerken: jong en oud, versleten en gloednieuwe. 
Als iets de huidige maatschappij kenmerkt, dan is het wel ‘het netwerk’. Zonder het direct te merken is elk individu onderdeel van vaak onzichtbare, totaal verknoopte netwerken geworden. De drie traditionele netwerken (familie, werk en vrienden) hebben er oneindige veel variaties bij gekregen, zeker sinds de komst van de sociale media. 
Tegelijkertijd zet de individualisering onverminderd voort. Ieder zweeft in zijn eigen capsule, zoals de Belgische filosoof Lieven De Cauter in zijn boek 'De capsulaire beschaving' betoogt – maar is tegelijk volkomen afhankelijk van alle andere capsules. De sociale netwerken zorgt ervoor dat de maatschappij hechter wordt in individueel opzicht, maar ook op macroniveau hangt meer aan elkaar vast dan we dachten. Als er één ding is dat de huidige economische crisis aantoont, dan is het dat moderne landen als dominostenen omvallen, zodra de eerste steen valt. 
Hoe ervaren kunstenaars ‘de knoop’ en hoe geven ze er vorm aan? Nieuwe en bestaande films tonen aan hoe mensen zich onderscheiden in een netwerk, zich er aan onttrekken of er inventief mee omgaan. In een enkele geval maken abstracte patronen duidelijk hoe een netwerk eigenlijk functioneert – als een organisme of een mierenhoop. Bovendien tonen een aantal historische fragmenten het fenomeen van knopen en netwerken in de geschiedenis. De ingebruikname van een telefooncentrale of een groot verkeersplein leidde een halve eeuw geleden bijvoorbeeld tot ongebreideld uitgedragen enthousiasme; hoe meer verbinding en onderlinge uitwisseling en beweging er mogelijk zou zijn, hoe beter. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

/images//images//images//images/
facebooklinkedinflickrtwitter